Tổ chức

* Cơ cấu Tổ chức

Trường THCS Bình Minh là một cơ sở giáo dục công lập có đầy đủ cơ cấu tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường Trung học và các quy định của Pháp luật, của Ngành. DANH SÁCH CB, GV, CNV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM-SĐT
A/ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG: Có 14 đảng viên; Cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí
1 Vũ Đức Nam Bí thư chi bộ    ĐHSP Ngữ Văn
2 Nguyễn Hải Giang Phó bí thư chi bộ    ĐHSP Toán
II. BAN GIÁM HIỆU:
1 Vũ Đức Nam Hiệu trưởng 0984058045
2 Nguyễn Hải Giang Phó hiệu trưởng 0944.848.608
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Trần Thị Trang Chủ tịch CĐ  0397.525.454
2 Phạm Trọng Kiều Phó chủ tịch CĐ 0943.024.945
3 Phạm Thị Phương Trưởng ban Nữ công  0365.864.056
IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
1 Phạm Trọng Kiều Trưởng ban  0943.024.945
2 Phạm Duy Hiệp Phó ban  0386.378.016
3 Đàm Thị Hiền UV 0378.099.046
V. BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
1 Nguyễn Chung Hiếu Trưởng ban 0349.046.285
2 Nguyễn Văn Hợp Phó ban
3 Chu Khánh Dư UV  
VI. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1 Đạng Thị Bích Lợi Bí thư chi Đoàn  0948.614.442
2 Phạm Thị Thúy An Phó bí thư chi Đoàn  0817.030.636
3 Vũ Thị Loan Ủy viên  0368.804.608
VII. ĐỘI TNTPHCM
1 Đặng Thị Bích Lợi Tổng phụ trách Đội   0817.030.636
2 Vũ Văn Duy Phó TPT Đội   0368.804.608
B/ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG
I. TỔ VĂN PHÒNG
1 Ngô Thị Huyền Kế toán – TTVP  0832.058.386
2 Phan Thị Thúy Nhân viên Thư viện  0919.813.615
3 Phạm Thị Phương Nhân viên Y tế – TQ 0365.864.056
  
II. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
1 Vũ Thị Vỵ Tổ trưởng  0944.201.048
2 Đàm Thị Hiền  Tổ phó  0984.270.007
 3  Đặng Thị Bích Lợi  Giáo viên  0368.804.608 
4 Vũ Văn Duy Giáo viên 0817.030.636
5 Đoàn Thị Thêm  Giáo viên  0369.830.986
6 Phạm Trọng Kiều Giáo viên  0943.024.945
7 Lê Thị Mai Giáo viên 0378.099.046
8 Nguyễn Thị Tình Giáo viên  0392.321.539
9 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên 0932.264.470
10 Nguyễn Văn Oanh  Giáo viên   0915.606.756
11  Phạm Thị Thúy An  Giáo viên 0359.980.381
III. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1 Phạm Hữu Căn Tổ trưởng 0948.614.442
2 Trần Văn Sơ  Tổ phó   0945.362.539
3 Hoàng Thị Hoa  Giáo viên  0969.169.939
4 Vũ Thị Loan  Giáo viên  0972.993.713
5 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 0348.267.093
6  Vũ Thị Dịu  Giáo viên   0973.339.103
7 Trần Thị Trang  Giáo viên  0397.525.454
8 Nguyễn Duy Hiệp  Giáo viên  0989.879.559
9 Đoàn Thanh Ký  Giáo viên  0376.344.171
10 Ngô Thị Hà Giáo viên 0981.551.558