Tổ chức

* Cơ cấu Tổ chức

Trường THCS Bình Minh là một cơ sở giáo dục công lập có đầy đủ cơ cấu tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường Trung học và các quy định của Pháp luật, của Ngành. 

DANH SÁCH CB, GV, CNV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM-SĐT
A/ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG: Có 19 đảng viên; Cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí
1 Nguyễn Văn Quỳnh Bí thư chi bộ    ĐHSP Toán
2 Nguyễn Hải Giang Phó bí thư chi bộ    ĐHSP Toán
3 Vũ Trung Kiểu UV ĐHSP Toán
II. BAN GIÁM HIỆU:
1 Nguyễn Văn Quỳnh Hiệu trưởng  0948.088.568
2 Nguyễn Hải Giang Phó hiệu trưởng 0944.848.608
3 Vũ Trung Kiểu Phó hiệu trưởng  0936.059.383
4 Vũ Thị Liễu Phó hiệu trưởng 01279369945
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Trần Thị Trang Chủ tịch CĐ  0945.362.539
2 Phạm Trọng Kiều Phó chủ tịch CĐ   0915.606.756
3 Phạm Thị Phương Trưởng ban Nữ công  01665.864.056
IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
1 Phạm Trọng Kiều Trưởng ban  0943.024.945
2 Nguyễn Duy Hiệp Phó ban  0989.879.559
3 Lê Thị Mai UV 01678.099.046
V. BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
1 Hoàng Văn Vang Trưởng ban 01649046285
2 Trần Ngọc Khanh Phó ban 01235082487
3 Đặng Thanh Vân UV  
VI. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1 Phạm Hữu Căn Bí thư chi Đoàn  0948.614.442
2 Vũ Văn Duy Phó bí thư chi Đoàn  01277.030.636
3 Đặng Thị Bích Lợi Ủy viên  01668.804.608
VII. ĐỘI TNTPHCM
1 Vũ Văn Duy Tổng phụ trách Đội   01277.030.636
2 Đặng Thị Bích Lợi Phó TPT Đội   01668.804.608
B/ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG
I. TỔ VĂN PHÒNG
1 Ngô Thị Huyền Kế toán – TTVP  01232.058.386
2 Phan Thị Thúy Nhân viên Thư viện  0919.813.615
3 Nguyễn T. Thu Hương Nhân viên TBTN  0934.160.811
4 Nguyễn Thị Vân Phi Nhân viên Văn phòng  0985.798.292
5 Phạm Thị Phương Nhân viên Y tế-TQ   01665.864.056
II. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
1 Vũ Thị Vỵ Tổ trưởng  0944.201.048
2 Đàm Thị Hiền  Tổ phó  0984.270.007
3 Trần Đức Hiền  GV-CBTTHTCĐ  01689.956.752
4 Vũ Văn Duy Giáo viên 01277.030.636
5 Đoàn Thị Thêm  Giáo viên  01669.830.986
6 Phạm Trọng Kiều Giáo viên  0943.024.945
7 Lê Thị Mai Giáo viên 01678.099.046
8 Nguyễn Thị Tình Giáo viên  01692.321.539
9 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên 0932.264.470
10 Nguyễn Văn Oanh  Giáo viên   0915.606.756
11 Bùi Thị Thu Hà  Giáo viên  01686.378.016
12 Phạm Thị Thúy An Giáo viên 01659.980.381
13 Đặng Thị Bích Lợi Giáo viên  01668.804.608
III. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1 Phạm Hữu Căn Tổ trưởng 0948.614.442
2 Trần Văn Sơ  Tổ phó   0945.362.539
3 Hoàng Thị Hoa  Giáo viên  0969.169.939
4 Vũ Thị Len  Giáo viên  0973.498.583
5 Vũ Thị Loan  Giáo viên  0972.993.713
6 Nguyễn Văn Thanh Giáo viên 01648.267.093
7 Đinh Thị Trang  Giáo viên  0988.272.559
8 Phạm Thị Thúy Giáo viên  01655.395.494
9 Trần Thị Trang  Giáo viên  01697.525.454
10 Nguyễn Duy Hiệp  Giáo viên  0989.879.559
11 Đoàn Thanh Ký  Giáo viên  01676.344.171
12 Nguyễn T.Hồng Tươi Giáo viên 01673970894