Tổ chức

* Cơ cấu Tổ chức

Trường THCS Bình Minh là một cơ sở giáo dục công lập có đầy đủ cơ cấu tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường Trung học và các quy định của Pháp luật, của Ngành. DANH SÁCH CB, GV, CNV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM-SĐT
A/ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG: Có 16 đảng viên; Cấp ủy chi bộ gồm 02 đồng chí
1 Nguyễn Văn Quỳnh Bí thư chi bộ    ĐHSP Toán
2 Nguyễn Hải Giang Phó bí thư chi bộ    ĐHSP Toán
II. BAN GIÁM HIỆU:
1 Nguyễn Văn Quỳnh Hiệu trưởng  0948.088.568
2 Nguyễn Hải Giang Phó hiệu trưởng 0944.848.608
3 Vũ Đức Nam Phó hiệu trưởng  0984.058.045
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Trần Thị Trang Chủ tịch CĐ  0397.525.454
2 Phạm Trọng Kiều Phó chủ tịch CĐ 0943.024.945
3 Phạm Thị Phương Trưởng ban Nữ công  0365.864.056
IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
1 Phạm Trọng Kiều Trưởng ban  0943.024.945
2 Bùi Thị Thu Hà Phó ban  0386.378.016
3 Lê Thị Mai UV 0378.099.046
V. BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
1 Hoàng Văn Vang Trưởng ban 0349.046.285
2 Nguyễn Thị Tươi Phó ban
3 Nguyễn Chung Hiếu UV  
VI. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1 Phạm Hữu Căn Bí thư chi Đoàn  0948.614.442
2 Vũ Văn Duy Phó bí thư chi Đoàn  0817.030.636
3 Đặng Thị Bích Lợi Ủy viên  0368.804.608
VII. ĐỘI TNTPHCM
1 Vũ Văn Duy Tổng phụ trách Đội   0817.030.636
2 Đặng Thị Bích Lợi Phó TPT Đội   0368.804.608
B/ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG
I. TỔ VĂN PHÒNG
1 Ngô Thị Huyền Kế toán – TTVP  0832.058.386
2 Phan Thị Thúy Nhân viên Thư viện  0919.813.615
3 Nguyễn T. Thu Hương Nhân viên TBTN  0934.160.811
4 Phạm Thị Phương Nhân viên Y tế – TQ   0365.864.056
II. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
1 Vũ Thị Vỵ Tổ trưởng  0944.201.048
2 Đàm Thị Hiền  Tổ phó  0984.270.007
3 Trần Đức Hiền  Giáo viên  0389.956.752
4 Vũ Văn Duy Giáo viên 0817.030.636
5 Đoàn Thị Thêm  Giáo viên  0369.830.986
6 Phạm Trọng Kiều Giáo viên  0943.024.945
7 Lê Thị Mai Giáo viên 0378.099.046
8 Nguyễn Thị Tình Giáo viên  0392.321.539
9 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên 0932.264.470
10 Nguyễn Văn Oanh  Giáo viên   0915.606.756
11 Bùi Thị Thu Hà  Giáo viên  0386.378.016
12 Phạm Thị Thúy An Giáo viên 0359.980.381
13 Đặng Thị Bích Lợi Giáo viên  0368.804.608
III. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1 Phạm Hữu Căn Tổ trưởng 0948.614.442
2 Trần Văn Sơ  Tổ phó   0945.362.539
3 Hoàng Thị Hoa  Giáo viên  0969.169.939
4 Vũ Thị Loan  Giáo viên  0972.993.713
5 Nguyễn Văn Thanh Giáo viên 0348.267.093
6 Phạm Thị Thúy Giáo viên  0355.395.494
7 Trần Thị Trang  Giáo viên  0397.525.454
8 Nguyễn Duy Hiệp  Giáo viên  0989.879.559
9 Đoàn Thanh Ký  Giáo viên  0376.344.171
10 Ngô Thị Hà Giáo viên 0981.551.558
11 Nguyễn Thị Đào Giáo viên 0973.339.103