Trường THCS Bình Minh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả có 2/6 đồng chí hiến máu

Tháng Mười 11, 2021 9:56 sáng

IMG20211010143814 IMG20211010141029 IMG20211010160615 IMG20211010154908