Trường THCS Bình Minh tham gia Hội thi ” Giai điệu tuổi hồng” cấp miền tại THCS Đồng Sơn. Kết quả xếp thứ 5/8 trường tham gia

Tháng Chín 12, 2022 8:00 sáng

z3714549587934_b99530243026588e160d799d3d5770da