Liên hệ

Trường THCS Bình Minh

Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Văn Quỳnh. Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 0228. 3827466  Email: thcsnambinh@gmail.com