Liên hệ

Trường THCS Bình Minh

Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Văn Quỳnh. Chức vụ: Hiệu Trưởng

Người quản trị: Ông Vũ Trung Kiểu. Chức vụ: PHT
Điện thoại: 0350. 3827466  Email: thcsnambinh@gmail.com