Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm , bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THCS Bình Minh thành công tốt đẹp.

Tháng Mười 5, 2020 10:07 sáng

20200930_094204 20200930_095006 20200930_100646 20200930_101331