lichcongtac-150x1501-120x120

ỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 Lớp trực tuần: 7A1(đ/c Ngân) Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 04/03Quỳnh,Liễu – Chào cờ – Duyệt KHBD – Ôn tập Thứ 3 05/03Liễu, Giang – Lên lớp – Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7,8– Ôn tập khối 9 – 16h họp chi bộ Thứ 4 06/03Giang, Quỳnh – Lên lớp– Nhận danh sách giáo viên chấm thi tại PGD – Ôn tập Thứ 5 07/03Giang, Quỳnh – Lên lớp– Họp sao đỏ – Ôn tập Thứ 6 08/03Liễu, Quỳnh –Lên lớp– Hội ý BGH – Kỷ niệm QTPN 8/3 – Học tự chọn– 14h nhận đề KSCL tại PGD ( Đ/c Giang) Thứ 7 09/03Quỳnh,Giang – Lên lớp– Hội ý công tác tuần – 13h30 Khảo sát chất lượng Văn + Anh khối 6,7 CN 10/03 – Lao động vệ sinh môi trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28                                                  …